• Αρχική
 • Αιτήσεις
 • Δικαιολογητικά για την Αίτηση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Αίτηση

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, θα πρέπει:

 • να υποβάλλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του ΠΜΣ, την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2) Απαλλάσσονται του αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας οι υποψήφιοι που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT ή GRE.
 • Μία ή δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά. Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]»Αν οι συστατικές επιστολές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, θα πρέπει να προσκομισθούν από τον/την υποψήφιο/α κατά την συνένετευξη.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν:

 • Λοιπούς τίτλους σπουδών πλην του πτυχίου, τίτλους ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν) και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.
©2024 MSc in Quantitative Investing