Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά σε:
•    τέσσερις ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500€) για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» , πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου
•    δύο ισόποσες δόσεις των δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (2.400€) για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων», πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου

©2024 MSc in Quantitative Investing