• Αρχική
  • Διασφάλιση Ποιότητας
  • Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΜΣ

Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΜΣ

Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική” από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΕΚΠΑ ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στη σχετική αναφορά αξιολόγησης που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

Η διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος συνεχίζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με την υποβολή του σχετικού φακέλου στην ΕΘΑΑΕ και την εξωτερική αξιολόγηση από αντίστοιχη επιτροπή.

©2024 MSc in Quantitative Investing