Μελάς Ευάγγελος

Επισκέπτης Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ
Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο E. Μελάς είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο τα Μαθηματικά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής Μαθηματικών στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το QMW του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στη Θεωρία Ομάδων. Τα τελευταία 15 χρόνια, έχει διδάξει μεταξύ άλλων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Παν. Κρήτης, Παν. Αθηνών, Παν. Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λαμίας), Παν. Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) σε θέματα Μαθηματικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως το Classical and Quantum Gravity και το Mathematical Reviews.

©2024 MSc in Quantitative Investing