Μουρτάς Σπυρίδων

Διδάκτωρ ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο Σπυρίδων Δ. Μουρτάς είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Intelligent Online Optimization Algorithms for Portfolio Analysis and Management» που υποστηρίχτηκε από την Υποτροφία Σταύρος Τσακιράκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με κατεύθυνση στη Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και το πτυχίο του είναι στα Μαθηματικά με κατεύθυνση στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στα Υπολογιστικά Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών, έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ και μεταπήδησε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, University of Nis, Σερβία, για την εκπόνηση της έρευνάς του. Επιπλέον, είναι μέλος του εργαστηρίου «Hybrid Methods of Modeling and Optimization in Complex Systems», Siberian Federal University, Ρωσία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε Νευρωνικά Δίκτυα, Ευφυή Βελτιστοποίηση, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικά Οικονομικά. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού κύρους και 2 κεφάλαια βιβλίων στους προαναφερθέντες τομείς. Επίσης, είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

©2024 MSc in Quantitative Investing