Ρουμπής Ευθύμιος

Επίκουρος Καθηγητής  Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας ΕΚΠΑ

Ο Ευθύμιος Ρουμπής είναι Επίκουρος Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονομικής, στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χρηματοοικονομική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το ΜΠΣ Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ναυτιλιακή οικονομική και χρηματοοικονομική, την διαχείριση κινδύνων στη ναυτιλία, τις αγορές εμπορευμάτων, και την τιμολόγηση παραγώγων.  Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Maritime Policy & Management, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money και Journal of Economic Asymmetries.

Πέραν της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε συμβουλευτικές θέσεις με αντικείμενο την ναυτιλία και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει εργαστεί ως αναλυτής σε επενδυτική εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη ποσοτικών μεθόδων για την ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών και την αποτίμηση ναυτιλιακών εταιρειών. Επίσης, έχει εργαστεί ως σύμβουλος στην εταιρεία Deloitte, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάλυσης κινδύνου αγοράς, πιστωτικού κινδύνου και την τιμολόγηση παραγώγων.

©2024 MSc in Quantitative Investing