Στρατής Κωνσταντίνος

Διδάκτωρ ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Μαθηματικός-οικονομολόγος, διδάκτωρ ΤΟΕ/ΕΚΠΑ, ειδικός σε υπολογιστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής πληροφόρησης (Excel, VBA, Power BI, SSAS, R), διδάσκει το εργαστήριο του προχωρημένου EXCEL.

©2023 MSc in Quantitative Investing