Παναγιώτης Πετρής

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο Δρ. Παναγιώτης Πετρής είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Imperial College London, έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (Msc) στην Διαχείριση Κινδύνου, από το Cass Business School, City, University of London και το διδακτορικό του δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική, από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Εφαρμογές Ποσοτικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικά Ακινήτων και Επενδύσεις, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Χρηματοοικονομικά και στα Ακίνητα Περιουσιακά Στοιχεία. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: International Journal of Finance and Economics, The Journal of European Economic History καθώς και σε συλλογικούς τόμους.

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Έχει απασχοληθεί επί πολλά έτη ως Project Manager και Business Developer, στην Ελληνική Κατασκευαστική Αγορά αναλαμβάνοντας έργα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις και έχει αναλάβει την διαμόρφωση μελετών και προγραμμάτων εκπαίδευσης - πιστοποίησης για μεγάλους οργανισμούς, όπως για την Moody’s Analytics, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

©2024 MSc in Quantitative Investing