Νικολέρης Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο κος Θεόδωρος Νικολέρης έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές του στον Καναδά λαμβάνοντας πτυχίο(BSc, Mathematics) από το  McGill University, Montreal, μεταπτυχιακό(MSc, Mathematical Statistics) από το Carleton University, Ottawa και διδακτορικό(PhD, Mathematical Statistics), από το  Universite de Μontreal, Montreal.   Η διδακτορική του διατριβή είναι στην περιοχή της  Μαθηματικής Στατιστικής. Ο κος Νικολέρης έχει πολυετή διδακτική εμπειρία καθώς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ (από το 2021), διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ (2013- 2021), Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003-2013), Λέκτορας στο Department of Mathematical Sciences, University of Bath, UK (2000-2003),  Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών,  Πανεπιστήμιο  Κρήτης (1998-2000). Εχει συνεργαστεί και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2011-2012). Εχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε όλα τα επίπεδα, όπως: Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Μπεΰζιανή Στατιστική και  Μοντελοποίση,  Στοχαστικές διαδικασίες, Υπολογιστική Στατιστική-Μέθοδοι Προσομοίωσης. Επίσης έχει επιβλέψει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Εχει δημοσιεύσει 16 εργασίες,  μερικές εκ των οποίων είναι σε κορυφαία περιοδικά του κλάδου της Στατιστικής και Πιθανοτήτων, όπως   Annals of Statistics,  Annals of Applied Probability, Scandinavian Journal of Statistics αλλά και μια σειρά από  άλλα αξιόλογα περιοδικά που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα της δημοσιευμένης δουλειάς του. Η ερευνητική του  δραστηριότητα  επικεντρώνεται στην  "Μη-Παραμετρική Μπεΰζιανή Στατιστική" (Bayesian Nonparametric Statistics), δηλαδή  στην μελέτη  μετρων πιθανότητας πάνω  σε απειροδιάστατους παραμετρικούς χώρους.  Τα μετρα αυτά είναι  στοχαστικές διαδικασίες  των οποίων οι τροχιές ανήκουν σε απειροδίαστατους χώρους, στην προκειμένη περίπτωση  χώρους  μέτρων πιθανότητας.  Ο Νόμος Πιθανότητας που κυβερνά αυτές τις διαδικασίες  λαμβάνεται,  σύμφωνα με την Μπεΰζιανή προσέγγιση, ως το a-priori  μέτρο πιθανότητας πάνω στον απειροδιάστατο παραμετρικό χώρο.

©2023 MSc in Quantitative Investing