Μουρτάς Σπυρίδων

Διδάκτωρ ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο Σπυρίδων Δ. Μουρτάς είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Intelligent Online Optimization Algorithms for Portfolio Analysis and Management» που υποστηρίχτηκε από την Υποτροφία Σταύρος Τσακιράκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με κατεύθυνση στη Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και το πτυχίο του είναι στα Μαθηματικά με κατεύθυνση στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στα Υπολογιστικά Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών, έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ και μεταπήδησε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, University of Nis, Σερβία, για την εκπόνηση της έρευνάς του. Επιπλέον, είναι μέλος του εργαστηρίου «Hybrid Methods of Modeling and Optimization in Complex Systems», Siberian Federal University, Ρωσία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε Νευρωνικά Δίκτυα, Ευφυή Βελτιστοποίηση, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικά Οικονομικά. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού κύρους και 2 κεφάλαια βιβλίων στους προαναφερθέντες τομείς. Επίσης, είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

Ρουμπής Ευθύμιος

Επίκουρος Καθηγητής  Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας ΕΚΠΑ

Ο Ευθύμιος Ρουμπής είναι Επίκουρος Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονομικής, στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χρηματοοικονομική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το ΜΠΣ Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ναυτιλιακή οικονομική και χρηματοοικονομική, την διαχείριση κινδύνων στη ναυτιλία, τις αγορές εμπορευμάτων, και την τιμολόγηση παραγώγων.  Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Maritime Policy & Management, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money και Journal of Economic Asymmetries.

Πέραν της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε συμβουλευτικές θέσεις με αντικείμενο την ναυτιλία και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει εργαστεί ως αναλυτής σε επενδυτική εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη ποσοτικών μεθόδων για την ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών και την αποτίμηση ναυτιλιακών εταιρειών. Επίσης, έχει εργαστεί ως σύμβουλος στην εταιρεία Deloitte, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάλυσης κινδύνου αγοράς, πιστωτικού κινδύνου και την τιμολόγηση παραγώγων.

Ρηγόπουλος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο Γεώργιος Ρηγόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ). Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το MSc από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Διοικητική Επιστήμη και το διδακτορικό του στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει επίσης πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική διατριβή στην Αναλυτική Δεδομένων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Πληροφορική Οικονομικών Επιστημών, Υπολογιστικά Οικονομικά, Πληροφοριακά Συστήματα, την Επιχειρησιακή Έρευνα, Μηχανική Μάθηση και Επιστήμη Δεδομένων, καθώς και Δεδομένα μεγάλης κλίμακας και ανοικτά δεδομένα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 25 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει εργασθεί σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και διδάσκει για περισσότερα από 15 έτη μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής και κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και μέλος της οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων.

Νικολέρης Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο κος Θεόδωρος Νικολέρης έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές του στον Καναδά λαμβάνοντας πτυχίο(BSc, Mathematics) από το  McGill University, Montreal, μεταπτυχιακό(MSc, Mathematical Statistics) από το Carleton University, Ottawa και διδακτορικό(PhD, Mathematical Statistics), από το  Universite de Μontreal, Montreal.   Η διδακτορική του διατριβή είναι στην περιοχή της  Μαθηματικής Στατιστικής. Ο κος Νικολέρης έχει πολυετή διδακτική εμπειρία καθώς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ (από το 2021), διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ (2013- 2021), Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003-2013), Λέκτορας στο Department of Mathematical Sciences, University of Bath, UK (2000-2003),  Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών,  Πανεπιστήμιο  Κρήτης (1998-2000). Εχει συνεργαστεί και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2011-2012). Εχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε όλα τα επίπεδα, όπως: Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Μπεΰζιανή Στατιστική και  Μοντελοποίση,  Στοχαστικές διαδικασίες, Υπολογιστική Στατιστική-Μέθοδοι Προσομοίωσης. Επίσης έχει επιβλέψει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Εχει δημοσιεύσει 16 εργασίες,  μερικές εκ των οποίων είναι σε κορυφαία περιοδικά του κλάδου της Στατιστικής και Πιθανοτήτων, όπως   Annals of Statistics,  Annals of Applied Probability, Scandinavian Journal of Statistics αλλά και μια σειρά από  άλλα αξιόλογα περιοδικά που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα της δημοσιευμένης δουλειάς του. Η ερευνητική του  δραστηριότητα  επικεντρώνεται στην  "Μη-Παραμετρική Μπεΰζιανή Στατιστική" (Bayesian Nonparametric Statistics), δηλαδή  στην μελέτη  μετρων πιθανότητας πάνω  σε απειροδιάστατους παραμετρικούς χώρους.  Τα μετρα αυτά είναι  στοχαστικές διαδικασίες  των οποίων οι τροχιές ανήκουν σε απειροδίαστατους χώρους, στην προκειμένη περίπτωση  χώρους  μέτρων πιθανότητας.  Ο Νόμος Πιθανότητας που κυβερνά αυτές τις διαδικασίες  λαμβάνεται,  σύμφωνα με την Μπεΰζιανή προσέγγιση, ως το a-priori  μέτρο πιθανότητας πάνω στον απειροδιάστατο παραμετρικό χώρο.

Γατής Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων (ΑΜ Υπ.Οικ. 470), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ και στο Herriot-Watt (UK). Δρα ενεργά στην Ελληνική Κτηματαγορά από το 2012 και έχει πραγματοποιήσει πληθώρα εκτιμήσεων ακινήτων για εμπράγματη εξασφάλιση, τιτλοποιήσεις, IFRS και επενδυτικούς σκοπούς. Αποτελεί Πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή (ΑΜ Υπ. Δικ. 2141) και τον μοναδικό εξειδικευμένο σε θέματα ακινήτων πιστοποιημένο διαμεσολαβητή RICS στην Ελλάδα. Επίσης, έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό έργων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης επαγγελματιών και ερευνητικά έργα σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Είναι ενεργό μέλος του RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), του ΣΕΚΕ, του ΤΕΕ και του Society of Property Researchers (UK). Επιπρόσθετα, ο Κωνσταντίνος αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα εκτίμησης και διαχείρισης ακινήτων, και υποψήφιο διδάκτορα στο ΠΔΣ Οικονομικών Επιστημών - ΕΚΠΑ. Ο Κωνσταντίνος αποτελεί στέλεχος της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας συστημικής εγχώριας τράπεζας, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος αναγνωρισμένης εγχώριας εκτιμητικής εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας έρευνας και τεχνολογίας για την αγορά ακινήτων.

Περισσότερα Άρθρα...

©2023 MSc in Quantitative Investing