Συνοπτικός Πίνακας

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων για την ειδίκευση «Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων» (τα μαθήματα με πλάγια γράμματα προσφέρονται σε συνεργασία με άλλα ΠΜΣ του Τμήματος):

Α´ Εξάμηνο Β´ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική 6 Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας 7,5
Μικροοικονομική 6 Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ 7,5
Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι 6 Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα 7,5
Μαθηματικά 6 Επιλέγεται ένα από τα εξής:
  • Ανάλυση Κινδύνου Ι
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
7,5
Εκτιμητική Ακινήτων 6    
Σύνολο 30 Σύνολο 30
Γ´ Εξάμηνο Εργαστήρια – Σεμινάρια
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS MATLAB (Α’ εξάμηνο)
Ανάπτυξη Ακινήτων 7,5 Python (Β’ εξάμηνο)  
Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων 7,5 Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθόδων (Γ’ εξάμηνο)  
Επιλέγονται δύο από τα εξής:
  • Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ
  • Algorithmic Trading
  • Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών, Κεφαλαίου και Τραπεζών
  • Ποσοτικές Μέθοδοι για την Αναλυτική Επιχειρήσεων
  • Ανάλυση Παραγώγων
  • Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας
7,5

Επιλέγονται ελεύθερα εργαστήρια/σεμινάρια από τα κάτωθι:

  • EXCEL (Α’ – Β’ εξάμηνο)
  • Στοιχεία δικαίου ακίνητης περιουσίας (Α’ – Β’ εξάμηνο)

 

 

  
Σύνολο 30

 

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική