Συνοπτικός Πίνακας

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση ΕΕΑ (αφορά εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23) διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο Β' Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εισαγωγή στα Οικονομικά 6 Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων 6
Εκτιμητική Ακινήτων 6 Ανάπτυξη Ακινήτων - Στοιχεία δικαίου ακίνητης περιουσίας 6
Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας 6 Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα 6
Μαθηματικά 6 Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ 6
Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι 6 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Διοικητική Λογιστική 6
Σύνολο 30 Σύνολο 30
Θερινό Πρόγραμμα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ECTS
Ποσοτικές Μέθοδοι για την Αναλυτική Επιχειρήσεων 5 Πληροφορική: Python & EXCEL 5
Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθόδων 5    
Σύνολο 15

 

©2024 MSc in Quantitative Investing