Συνοπτικός Πίνακας

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων για την ειδίκευση «Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων»

Α' Περίοδος (Οκτώβριος–Ιανουάριος) Β' Περίοδος (Φεβρουάριος–Μάιος)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εισαγωγή στα Οικονομικά 6 Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων 6
Εκτιμητική Ακινήτων 6 Ανάπτυξη Ακινήτων - Στοιχεία δικαίου ακίνητης περιουσίας 6
Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας 6 Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα 6
Μαθηματικά 6 Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ 6
Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι 6 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Διοικητική Λογιστική 6
Σύνολο 30 Σύνολο 30
Γ' Περίοδος: ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Ιούνιος–Ιούλιος)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ECTS
Ποσοτικές Μέθοδοι για την Αναλυτική Επιχειρήσεων 5 Πληροφορική: Python & EXCEL 5
Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθόδων 5    
Σύνολο 15

 

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική