Γατής Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων (ΑΜ Υπ.Οικ. 470), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ και στο Herriot-Watt (UK). Δρα ενεργά στην Ελληνική Κτηματαγορά από το 2012 και έχει πραγματοποιήσει πληθώρα εκτιμήσεων ακινήτων για εμπράγματη εξασφάλιση, τιτλοποιήσεις, IFRS και επενδυτικούς σκοπούς. Αποτελεί Πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή (ΑΜ Υπ. Δικ. 2141) και τον μοναδικό εξειδικευμένο σε θέματα ακινήτων πιστοποιημένο διαμεσολαβητή RICS στην Ελλάδα. Επίσης, έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό έργων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης επαγγελματιών και ερευνητικά έργα σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Είναι ενεργό μέλος του RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), του ΣΕΚΕ, του ΤΕΕ και του Society of Property Researchers (UK). Επιπρόσθετα, ο Κωνσταντίνος αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα εκτίμησης και διαχείρισης ακινήτων, και υποψήφιο διδάκτορα στο ΠΔΣ Οικονομικών Επιστημών - ΕΚΠΑ. Ο Κωνσταντίνος αποτελεί στέλεχος της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας συστημικής εγχώριας τράπεζας, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος αναγνωρισμένης εγχώριας εκτιμητικής εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας έρευνας και τεχνολογίας για την αγορά ακινήτων.

©2024 MSc in Quantitative Investing