• Αρχική
  • Τo Πρόγραμμα
  • Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχει θεσπίσει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΑΣΜΣ).

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της παροχής συμβουλών προς τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές, τις γενικές απαιτήσεις και τις πολιτικές του ΠΜΣ, τα μαθήματα επιλογής, την τήρηση του Κανονισμού Σπουδών, συνδράμοντας στην ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ακαδημαϊκή τους ανέλιξη. Ο ορισμός πραγματοποιείται με την έναρξη κάθε νέου κύκλου και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατανομή φοιτητών/φοιτητριών ειδίκευσης ΜΧΑΚ ανά Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Κατανομή φοιτητών/φοιτητριών ειδίκευσης ΕΕΑ ανά Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

©2024 MSc in Quantitative Investing