Μνημόνιο Συνεργασίας - Σ.ΕΚ.Ε., Τ.Ο.Ε. ΕΚΠΑ, ΚΕΜΕΧ- UoA CFS

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος του κλάδου της Εκτιμητικής Επιστήμης στην Ελλάδα και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, συνυπέγραψαν την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, στα γραφεία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.), ο Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Ε., κ. Αλέξανδρος Βασιλείου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος και ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ- UoA CFS), Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος. 

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα επικαιροποιημένη προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της έγκρισης τροποποίησης του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου” και τη μετονομασία του σε ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική”, δείτε την αναλυτική επικαιροποιημένη προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση και μετονομασία του ΠΜΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έγκριση τροποποίησης του υφιστάμενου ΠΜΣ με τίτλο “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου” και τη μετονομασία του σε ΠΜΣ στην “Ποσοτική Επενδυτική” (ΦΕΚ:Τεύχος B’ 3071/31.07.2019).

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 – Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ανακοινώνει ότι στις 15 Απριλίου 2019 αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου -MSc in Mathematical Finance and Risk Analysis».

Διαβάστε Περισσότερα

  • 1
  • 2
©2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική