Research Seminar: ''Online Portfolio Analysis For High Frequency Trading Based On Recurrent Neural Networks'' (by Xinwei Cao)

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου και ώρα 15:00-16:30 θα δοθεί διάλεξη της Dr Xinwei Cao, Professor with School of Business, Jiangnan University, China, με θέμα: " Portfolio Analysis For High Frequency Trading
 Based On Recurrent Neural Networks". Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στα πλαίσια των Ακαδημαϊκών Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος.

Αποτελέσματα συνεργασίας της Dr Xinwei Cao με τον Αν. Καθηγητή κ. Βασίλη Κατσίκη και τον απόφοιτο του ΠΜΣ μας, ΥΔ κ. Σπύρο Μουρτά έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα σε θέματα:

 1. Portfolio Selection:
 • V.N. Katsikis, S. D. Mourtas, P.S. Stanimirovic, S. Li, X. Cao, Time-varying mean-variance portfolio selection problem solving via LVI-PDNN, Computers and Operations Research 138 (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105582
 • A.T. Khan, X. Cao, I. Brajevic, P. S. Stanimirovic, V.N. Katsikis, S. Li, Non-linear Activated Beetle Antennae Search: A novel technique for non-convex tax-aware portfolio optimization problem, Expert Systems with Applications, (2022)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116631.
 • V.N. Katsikis, S. D. Mourtas, Predrag S. Stanimirovic, Shuai Li, Xinwei Cao, Time-Varying Mean-Variance Portfolio Selection under Transaction Costs and Cardinality Constraint Problem via Beetle Antennae Search Algorithm (BAS), Operations Research Forum18(2) (2021).    DOI: https://doi.org/10.1007/s43069-021-00060-5
 • A. H. Khan, X. W. Cao, V.N. Katsikis, P.S. Stanimirovic, I. Brajevic, S. Li, S. Kadry, Y. Nam, Optimal Portfolio Management for Engineering Problems Using Nonconvex Cardinality Constraint: A Computing Perspective, IEEE Access, 1–14 (2020). DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2982195
 • A. H. Khan, X. W. Cao, Li Shuai, Hu Bin and V.N. Katsikis, Quantum Beetle Antennae Search: A Novel Technique for The Constrained Portfolio Optimization Problem, Science China-Information Sciences(2020).          DOI: https://doi.org/10.1007/s11432-020-2894-9
 1. Fraud Detection:
 • A.T. Khan, X. Cao, S. Li, V.N. Katsikis, I. Brajevic, P. S. Stanimirovic, Fraud detection in publicly traded U.S firms using Beetle Antennae Search: A machine learning approach, Expert Systems with Applications, (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116148
 1. Neural Networks:
 • B. Liao, C. Hua, X. Cao, V.N. Katsikis, and S. Li, Complex Noise-Resistant Zeroing Neural Network for Computing Complex Time-Dependent Lyapunov Equation. Mathematics (2022). DOI:   https://doi.org/10.3390/math10152817
 1. Portfolio Insurance:
 • V.N. Katsikis, S. D. Mourtas, Predrag S. Stanimirovic, Shuai Li, Xinwei Cao, Time-varying minimum-cost portfolio insurance under transaction costs problem via Beetle Antennae Search Algorithm (BAS), Applied Mathematics and Computation 385 (2020). DOI:    https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125453
 1. Meta-heuristic Optimization:
 • A. H. Khan, X. W. Cao, S. Li, V.N. Katsikis, and L. F. Liao, BAS-ADAM: an ADAM based approach to improve the performance of beetle antennae search optimizer, IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, vol. 7, no. 2, pp. 461–471 (2020). DOI:    https://doi.org/10.1109/JAS.2020.1003048

 

==============================================

 

 

Research Seminar Series in Economic Sciences, 2022-2023

 

 

Speaker: Xinwei Cao, Professor with School of Business, Jiangnan University, China

Webpage: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Xinwei-Cao-2167424021

 

Title: Online Portfolio Analysis For High Frequency Trading
 Based On Recurrent Neural Networks

 

Date & Time: Wednesday, October 5th, 2022, 15:00 - 16:30  

Webex Link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6f2d44769f2375bf2090852c432d9ac6

Url: http://www.econ.uoa.gr/ereynhtika-seminaria-research-seminars.html

 

 

Abstract:  The Markowitz model, a Nobel Prize winning model for portfolio analysis, paves the theoretical foundation in finance for modern investment. However, it remains a challenging problem in the high frequency trading (HFT) era to find a more time efficient solution for portfolio analysis, especially when considering circumstances with the dynamic fluctuation of stock prices and the desire to pursue contradictory objectives for less risk but more return. In this talk, a recurrent neural network model is established to address this challenging problem in runtime. Rigorous theoretical analysis on the convergence and the optimality of portfolio optimization are presented. Numerical experiments are conducted based on real data from Dow Jones Industrial Average (DJIA) components and the results reveal that the proposed solution is superior to DJIA index in terms of higher investment returns and lower risks.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δωρεάν σίτισης 2022-23

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 . Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, στην ιστοσελίδα eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες) από την Τετάρτη 07-09-2022 έως την Παρασκευή 21-10-2022.

enimerosi_schetika_me_tin_ypoboli_aitiseon_dorean_sitisis_akadimaikoy_etoys_2022_23/

Προκήρυξη Υποτροφιών Sylff για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) του ΕΚΠΑ έχει τη χαρά να προκηρύξει πέντε (5) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 24:00 με δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/. Η ηλεκτρονική σελίδα της αίτησης θα ενεργοποιηθεί στις 15/09/2022.

Δικαίωμα Δωρεάν Φοίτησης σε ΠΜΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α΄ 141/21.07.2022) ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ 4957/ 2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις".

Νόμος 4957 (Τεύχος ΦΕΚ A’ 141/21.07.2022) - Άρθρο 86

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες

 1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

Παράταση υποβολής αιτήσεων 2022-2023 στο ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις εναπομείναντες θέσεις στις ειδικεύσεις "Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου" και "Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων" του ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" παρατείνεται έως και 16/9/2022.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος στο  ακόλουθο link: https://qi-uoa.gr/aitiseis/ilektroniki-aitisi

Ενημερωθείτε για την προκήρυξη και τη δομή του Προγράμματος

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210.3689813 και 210.3689452 ή να στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Έως 5 Αυγούστου ο Β' Κύκλος αιτήσεων για το ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για την κάλυψη συνολικά πενήντα (50) θέσεων για τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προσφέρει:

 • Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
 • Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους από 4 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2022

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος στο  ακόλουθο link: https://qi-uoa.gr/aitiseis/ilektroniki-aitisi

Ενημερωθείτε για την προκήρυξη και τη δομή του Προγράμματος

 

Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στη συνεδρίαση της Συνέλευσης της 2ας Μαρτίου 2022, αποφάσισε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών της ειδίκευσης "Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων" σε εντατικό πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας. Αναμένεται η δημοσίευση του τροποποιημένου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

Νέα διαδικτυακή διαδικασία για την παραλαβή περγαμηνής

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας https://papyrus.uoa.gr, παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους των σχολών να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους, πτυχιακών, μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών διατριβών, σε περγαμηνή. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από την εκάστοτε γραμματεία της Σχολής/Τμήματος

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική