Παράταση της περιόδου υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται η παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ποσοτική Επενδυτική" και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, για περιορισμένο αριθμό εναπομεινασών θέσεων.

Δεύτερος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος στο  ακόλουθο link: https://qi-uoa.gr/aitiseis/ilektroniki-aitisi

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για το ακ. έτος 2020-2021

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Μνημόνιο Συνεργασίας - Σ.ΕΚ.Ε., Τ.Ο.Ε. ΕΚΠΑ, ΚΕΜΕΧ- UoA CFS

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος του κλάδου της Εκτιμητικής Επιστήμης στην Ελλάδα και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, συνυπέγραψαν την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, στα γραφεία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.), ο Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Ε., κ. Αλέξανδρος Βασιλείου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος και ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ- UoA CFS), Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος. 

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα επικαιροποιημένη προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της έγκρισης τροποποίησης του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου” και τη μετονομασία του σε ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική”, δείτε την αναλυτική επικαιροποιημένη προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Διαβάστε Περισσότερα

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική