• Αρχική
  • Τo Πρόγραμμα
  • Ανακοινώσεις
  • Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης του ΟΣΕ και του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου”

Παράταση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για το ακ. έτος 2020-2021

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

©2024 MSc in Quantitative Investing