Παράταση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για το ακ. έτος 2020-2021

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική