Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στη συνεδρίαση της Συνέλευσης της 2ας Μαρτίου 2022, αποφάσισε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών της ειδίκευσης "Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων" σε εντατικό πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας. Αναμένεται η δημοσίευση του τροποποιημένου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

©2023 MSc in Quantitative Investing