• Αρχική
  • Τo Πρόγραμμα
  • Ανακοινώσεις
  • Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ειδίκευση “Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων”

Δεύτερος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος στο  ακόλουθο link: https://qi-uoa.gr/aitiseis/ilektroniki-aitisi
©2024 MSc in Quantitative Investing