Εκδήλωση καλωσορίσματος πρωτοετών φοιτητών/τριων

Την Πεμπτη 5 Οκτωβρίου, οι καθηγητές του ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" με Ειδικεύσεις Α) Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου και Β) Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων, καλωσόρισαν και ενημέρωσαν για τη δομή του Προγράμματος τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σπουδές σας.
©2023 MSc in Quantitative Investing