Πρόσκληση για επιλογή εξερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο) να συνοδεύουν την αίτησή τους (https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/erasmusplus/) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της επισυναπτόμενης πρόσκλησης.

Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. http://www.interel.uoa.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+ 2023-2024

Πρόσκληση επιλογής φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2023-2024

©2024 MSc in Quantitative Investing