Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα έναρξης – λήξης μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

©2024 MSc in Quantitative Investing