• Αρχική
  • Τo Πρόγραμμα
  • Ανακοινώσεις
  • Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης του ΟΣΕ και του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου”

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης του ΟΣΕ και του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου”

Συμφωνία συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, με στόχο την υποστήριξη και συνεργασία των μερών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, συνυπέγραψαν την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019, στα κεντρικά γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΕ Α.Ε., κ. Παναγιώτης Θεοχάρης και ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου”του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κ. Μπασιάκος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας,τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτικά αναφερόμενων δράσεων:

  • Την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων διεκδίκησης και εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων και έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,προς όφελος της εκπαίδευσης και της έρευνας.
  • Την απόκτηση εργασιακής (πρακτική άσκηση) και ερευνητικής εμπειρίας (διπλωματικές εργασίες) από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μαθηματικής Χρηματοοικονομικής και Ανάλυσης Κινδύνου.
  • Την κοινή παρουσία σε διεθνείς προσκλήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
  • Το σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επιμόρφωσης («δια βίου μάθησης») για στελέχη της ΟΣΕ Α.Ε. (καθώς και ιδιώτες), σε γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέροντος, τα οποία διδάσκουν οι καθηγητές του ΠΜΣ “Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου”, για την ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.
©2024 MSc in Quantitative Investing