Παράταση της περιόδου υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται η παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ποσοτική Επενδυτική" και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, για περιορισμένο αριθμό εναπομεινασών θέσεων.

©2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική