Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

Την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00 στο Γρυπάρειο Μέγαρο, επί της οδού Σοφοκλέους 1, στην αίθουσα 416, 4ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εξέταση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών:

  •     Δρακωνάκη Εμμανουήλ, με τίτλο «Στοχαστικά Επιτόκια» , με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κώτσιο Στέλιο
  •     Μουρτά Σπύρου, με τίτλο «A Matlab Toolbox for Option Replication and Portfolio Insurance», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κατσίκη Βασίλειο
  •     Παπαστόικα Νικόλαου, με τίτλο «Applications of Zhang Neural Networks to Economics», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κατσίκη Βασίλειο

στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι Διπλωματικές Εργασίες που θα παρουσιαστούν αναφέρονται σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα από τον τομέα της μαθηματικής χρηματοοικονομικής και της ανάλυσης κινδύνου, που είναι το αντικείμενο του Προγράμματος.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος να την παρακολουθήσουν για να αποκτήσουν άμεση και πληρέστερη γνώση του περιεχομένου του ΠΜΣ, καθώς και να συζητήσουν με τους τελειόφοιτους και τους καθηγητές του Προγράμματος.

©2024 MSc in Quantitative Investing