Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στη συνεδρίαση της Συνέλευσης της 2ας Μαρτίου 2022, αποφάσισε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών της ειδίκευσης "Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων" σε εντατικό πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας. Αναμένεται η δημοσίευση του τροποποιημένου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

Νέα διαδικτυακή διαδικασία για την παραλαβή περγαμηνής

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας https://papyrus.uoa.gr, παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους των σχολών να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους, πτυχιακών, μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών διατριβών, σε περγαμηνή. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από την εκάστοτε γραμματεία της Σχολής/Τμήματος

Δεύτερος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος στο  ακόλουθο link: https://qi-uoa.gr/aitiseis/ilektroniki-aitisi

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για το ακ. έτος 2020-2021

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Μνημόνιο Συνεργασίας - Σ.ΕΚ.Ε., Τ.Ο.Ε. ΕΚΠΑ, ΚΕΜΕΧ- UoA CFS

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος του κλάδου της Εκτιμητικής Επιστήμης στην Ελλάδα και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, συνυπέγραψαν την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, στα γραφεία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.), ο Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Ε., κ. Αλέξανδρος Βασιλείου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος και ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ- UoA CFS), Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος. 

Διαβάστε Περισσότερα

©2023 MSc in Quantitative Investing