Κατσίκης Βασίλειος

Διευθυντής ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο Βασίλειος Ν. Κατσίκης έλαβε πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Διδακτορικό στα Μαθηματικά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει επίσης εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2013 εργάστηκε σε διάφορα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ενώ από τον Φεβρουάριο του 2014 ανήκει στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά – Πληροφορική». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ακόλουθες περιοχές: Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές στην ανάλυση χαρτοφυλακίου, Έξυπνοι αλγόριθμοι στη Χρηματοοικονομική, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Υπολογιστικές μέθοδοι στην Οικονομική επιστήμη, Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης, που αφορούν τις παραπάνω περιοχές, και υπηρετεί ως κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τέλος, ανήκει στην συντακτική επιτροπή 3 ξενόγλωσσων περιοδικών, είναι editor σε 4 ξενόγλωσσα βιβλία εφαρμοσμένων μαθηματικών και συγγραφέας 2 ελληνικών βιβλίων μαθηματικών με εφαρμογές στην οικονομία και τη διοίκηση.

©2024 MSc in Quantitative Investing