Σαββάκης Γεώργιος

Διδάκτωρ ΤΟΕ ΕΚΠΑ

Ο Γεώργιος Α. Σαββάκης σπούδασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων: το πρώτο στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική (MBA in Finance) από το Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το δεύτερο στην Οικονομική Επιστήμη (Master of Philosophy in Economics) από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ της Οικονομικής Επιστήμης (Doctor of Philosophy in Economics) από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό άριστα.

Διδάσκει «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική» και «Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Αθηνών. (https://www.mxak.edu.gr/). Ως υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος των Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ έχει συνεισφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα μαθήματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο «Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» / «UoA Center for Financial Studies» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει άνω των 15 ετών επαγγελματική εμπειρία στη θεμελιώδη ανάλυση και την αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού, στη διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίων με έμφαση στις διαδικασίες ανάλυσης των αγορών σε εταιρείες ανεξάρτητης έρευνας και χρηματιστηριακές εταιρείες, σε επενδυτικές επιτροπές, σε hedge funds, σε private equities και σε family offices στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

©2024 MSc in Quantitative Investing